woensdag 16 oktober 2013

De start

Week 1:
We kregen de opdracht om in een team van drie personen een isomosnijder te ontwerpen die een verschaling uitvoert. Hiervan moeten we een werkend prototype ontwikkelen, alles in CAD 3D en 2D uittekenen,… Hierbij is het de bedoeling om alles zo eenvoudig mogelijk te maken.

Week 2:
We hadden direct een concept in onze gedachten. Het idee was om een soort kegelvorm te snijden en daarna in plakjes te versnijden. Dit idee werd afgekeurd wegens een te grote hoeveelheid materiaalverlies.

We brainstormden over andere verschalingsmogelijkheden en de praktische haalbaarheid ervan. We dachten terug aan de tijd van de middelbare school, toen gebruikten we een graveermachine met een verschalingsmogelijkheid. We vonden enkele foto’s op het internet en bouwden verder op dit concept.


We dachten dat het zelfs nog simpeler kan, we zaagden enkele plankjes en testten het uit. Het bleek niet te kloppen.
Week 3:
Op internet vonden we nog wat andere verschalingstechnieken. Waaronder de pantograaf, ook wel tekenaap genoemd, een techniek die vroeger veel gebruikt werd om te verschalen tijdens het handtekenen. Besloten om deze manier van verschalen verder uit te werken.
Om de gloeidraad te bevestigen kozen we om het mechanisme in 2 ‘verdiepingen’ uit te werken en onderling te verbinden.
We dachten eerst aan een soort ‘doos’ of omkasting om de constructie in te bevestigen. Hierbij zou het mechanisme uitzwenken naar de steunpunten van de omkasting. Daarom kozen we voor een grondplaat waar we alles aan zullen bevestigen. Op deze plaat tekenden we reeds de blauwdruk van de schikking van de verschillende onderdelen. Volgende week werken we verder aan de onderdelen en bevestigen ze op de grondplaat.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten